Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΑΕΕ, η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 4ου διμήνου 2016 (Ιουλίου -Αυγούστου) είναι η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου. 

Την ίδια ημέρα, θα καταβληθούν μέσω Άμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή):

  • η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,
  • η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 31. 8. 2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

(Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την ΠΕΜΠΤΗ  29 .9.2016.)

Συνιστάται η εγγραφή των ασφαλισμένων  στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), προκειμένου μέσω της πρόσβασης στον “Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου” να ενημερωθούν για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις πληρωμές.