Σύμφωνα με το capital.gr, η σύμβαση με μουσική επιμελήτρια που είχε προκαλέσει αντιδράσεις για το ύψος της αμοιβής της, αξίας 3.900 ευρώ, λύθηκε αζημίως, καθώς το πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων του ομίλου ΟΑΣΑ δεν προχώρησε. Σημειώνεται πως η αρχική απόφαση του ΟΑΣΑ, που είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, προέβλεπε την ανάθεση στην μουσική επιμελήτρια υπηρεσιών για το συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης προγράμματος πολιτιστικών δράσεων στον όμιλο ΟΑΣΑ με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.
 
Τελικά, όπως σημειώνει σε απάντησή του ερώτηση στη Βουλή, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Ιωάννης Σκουμπούρης, η δαπάνη των 3.900 ευρώ δεν πραγματοποιήθηκε «με συνέπεια να μην ακούγεται μουσική στα οχήματα και τις εγκαταστάσεις των αστικών συγκοινωνιών».
 
Αυτό παρότι, όπως σημειώνει ο Ι. Σκουμπούρης, εάν γινόταν επιλογή μουσικών προγραμμάτων με δικαιώματα πνευματικών δημιουργών, η Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) θα απαιτούσε δικαιώματα αξίας 300.000 ευρώ ετησίως.
 
Ο ΟΑΣΑ βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής μουσικής με ίδια μέσα, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του ΟΑΣΑ.