Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ:

Ανακοινώνεται από τον Ο.Α.Σ.Θ., ότι σήμερα 27.9.2016 στάλθηκε εκ νέου, προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, απαντητική επιστολή σε σχέση με τα δυο εναλλακτικά σενάρια καταβολής στον Ο.Α.Σ.Θ. των οφειλόμενων ποσών απ’ τα Υπουργεία άσκησης κοινωνικής πολιτικής και για την παροχή εγγυητικής επιστολής από πιστωτικό ίδρυμα προς προεκταμίευση δόσεων αντισταθμιστικής καταβολής των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2016, δια της οποίας τον ενημερώσαμε ότι και τα δυο εναλλακτικά σενάρια δεν είναι υλοποιήσιμα, συμβάλλουν στην παράταση της επίσχεσης και στην συνέχιση της ταλαιπωρίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Ως προς την εκταμίευση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του ποσού των 2.000.000,00€ για την μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των μαθητών και φοιτητών στη χρήση 2016, εκτός από την διαφωνία μας ως προς το ύψος των απωλειών εσόδων μας που είναι πολλαπλάσια του ως άνω ποσού, τον ενημερώσαμε ότι για την εκταμίευση θα απαιτηθεί διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών. Επιπρόσθετα και κυρίως του γνωστοποιήσαμε το γεγονός, ότι, επειδή η εκταμίευση του ποσού αυτού θα γίνει μέσω της Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, όλο το ποσό θα παρακρατηθεί απ’ τη Δ.Ο.Υ. λόγω των οφειλών του Οργανισμού προς το Δημόσιο για τις τρέχουσες και τις ρυθμισμένες οφειλές (από ΦΠΑ και φόρους). Το αυτό θα γίνει και κατά την εκταμίευση όποιου ποσού καθορίσει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επίσης για την κάλυψη απωλειών εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από την ασκούμενη κοινωνική πολιτική και από το Υπουργείο αυτό.

Ως προς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής του γνωρίσαμε ότι δεν έχει την δυνατότητα ο Οργανισμός να εκδώσει και να του προσκομίσει εγγυητική επιστολή, λόγω της οικονομικής του κατάστασης, που οφείλεται στην μη καταβολή συσσωρευμένων οφειλών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, που ασκεί κοινωνική πολιτική χωρίς να καταβάλλει στον Οργανισμό, ως στις ισχύουσες διατάξεις νόμων ορίζεται και στην σχετική κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται, τις απώλειες εσόδων του Ο.Α.Σ.Θ. από την αιτία αυτή (σχετ. το δελτίο τύπου της 23.9.2016).

Ταυτόχρονα ενημερώσαμε εγγράφως τον κ. Υπουργό, ότι δεν είναι δυνατή η κατάθεση των ποσών της αντισταθμιστικής καταβολής απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.) σε λογαριασμούς των Εργαζόμενων όσον αφορά τα δεδουλευμένα των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2016, όπως με έμφαση και εσφαλμένα έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει, δεδομένου ότι κάθε ποσό αντισταθμιστικής καταβολής υπόκειται σε ΦΠΑ 24% και μόνο αν αποτελέσει έσοδο του Ο.Α.Σ.Θ. μπορεί να αποδοθεί, κυρίως όμως διότι η ισχύουσα οικονομική συμφωνία (παρ. 4 του άρθρου έβδομου της από 30.4.2001 ισχύουσας οικονομικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το ν. 2898/2001) ρητά ορίζει ότι η αντισταθμιστική καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Θ., ενώ σε επικοινωνία μας με τα αρμόδια στελέχη του Γ.Λ.Κ. απέκλεισαν το ενδεχόμενο να κατατεθεί το όποιο ποσό αντισταθμιστικής καταβολής στους λογαριασμούς των 2.300 Εργαζόμενων στον Οργανισμό, παρά μόνο στον λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Θ.. Δυστυχώς ενδεχόμενη εσφαλμένη ενημέρωση του κ. Υπουργού, προκάλεσε αδιέξοδα και προκλήθηκε μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών λόγω της επίσχεσης εργασίας των Εργαζόμενων, που δυστυχώς θα συνεχιστεί μετά και την απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση προσωρινής διαταγής επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Ο.Α.Σ.Θ..

Τέλος ο Οργανισμός, δια της απαντητικής επιστολής, έκανε έκκληση στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη να αποστείλει άμεσα την επιστολή προεκταμίευσης των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου (αφού πλέον επίκειται η εκταμίευση της δόσης του Οκτωβρίου 2016 – ορίζεται να κατατεθεί στον Ο.Α.Σ.Θ. στο Α΄ 10ήμερο Οκτωβρίου 2016), ώστε να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους Εργαζόμενους, να σταματήσει η επίσχεση εργασίας και να επανακυκλοφορήσουν τα λεωφορεία προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Επιπλέον, ζητήσαμε δια της επιστολής μας απ’ το Υπουργό, να αρχίσει άμεσα και να τελειώσει τάχιστα τις εργασίες της η μικτή Ομάδα Εργασίας με το έργο που περιγράφεται στην αριθμ. 980/19.9.2016 επιστολή της Διευθύντριας του γραφείου του «να συζητήσουν προβλήματα που έχουν προκύψει, με στόχο την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης και εκ μέρους του Ο.Α.Σ.Θ. και εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου». Ο Οργανισμός όρισε τους Εκπροσώπους του για την Ομάδα Εργασίας, είναι έτοιμος για την διαβούλευση και την υποβολή τεκμηριωμένων και κοστολογημένων προτάσεων που θα επαναφέρουν την κανονικότητα στην λειτουργία του Οργανισμού και θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές και από το Ελληνικό Δημόσιο και βέβαια θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες.