Στο μισθολόγιο του Μέρντοχ οι αντίπαλοι του Ομπάμα στις ενδιάμεσες αλλά και τις προεδρικές εκλογές. (Ημερησία: http://bit.ly/dgau8f)