Συγκεκριμένα, ο χάρτης που δημιουργήθηκε από το LiveLeak δείχνει τις αλλαγές που έχουν υποστεί τα σύνορα όλων των χωρών της Ευρώπης από το 1.000 μ.Χ. μέχρι και το 2003.