Ακούστε μερικά από τα τραγούδια των Κοινών Θνητών:
 
Του κόσμου οι λαοί:
 

 
Του έθνους πατριώτη:
 

 
Αφιερωμένο: