Το τμήμα τιμολόγησης του ΕΟΦ ανακοίνωσε πως οι προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προέκυψαν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία,  την συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ και τα κοστολόγια των εταιρειών.

Από την ανατιμολόγηση, όπως είχε προαναγγελθεί εξαιρούνται τα προϊόντα αίματος, τα εμβόλια, τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα. 

Ολόκληρη η λίστα του ΕΟΦ εδώ.