Γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ορίστηκε ο Νίκος Θεοχαράκης, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός και θα έχει ρόλο στην ομάδα διαπραγμάτευσης. Ο κ. Θεοχαράκης δήλωσε πως η διαπραγμάτευση «είναι ένας δρόμος με αγκάθια».

Γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, ορίστηκε ο Νίκος Φράγκος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ο κ. Φράγκος τόνισε ότι θα αξιοποιήσει τους υπαλλήλους του υπουργείου για την παραγωγή μοντέλων και υλικών που χρειάζεται η πολιτική ηγεσία, φεύγοντας από το μοντέλο των συμβούλων.

Γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, ορίστηκε ο Μιχάλης Χατζηθεοδώρου, ο  οποίος ανέφερε ότι η πληροφορική έχει μπει για τα καλά στον δημόσιο τομέα, αλλά η αξιοποίησή της δεν είναι στον βαθμό που θα έπρεπε.

Γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, ορίστηκε ο δικηγόρος Δημήτρης Κλούρας, ο οποίος υποστήριξε ότι ο τομέας που αναλαμβάνει είναι μία δύσκολη πρόκληση. Πρόσθεσε δε ότι η δημόσια περιουσία έχει απαξιωθεί και θα προωθήσει την ορθή και συστηματική καταγραφή και ανάπτυξή της.

Για τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι είναι «ημιανεξάρτητη» και επισήμανε ότι το υπουργείο σέβεται απολύτως την ημιαυτονομία της και θέλει να ενισχύσει τη λειτουργία της, ώστε τα έσοδα να είναι αντάξια του ΑΕΠ της χώρας.