«Επιδίωξη είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια να είναι ανοιχτά, πλήρως λειτουργικά και διεθνώς ανταγωνιστικά» τονίζουν οι πρυτάνεις.

Συγκεκριμένα το προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, ύστερα από τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Συνόδου την Τρίτη, συναντήθηκε με τον υπουργό Παιδείας και του έθεσε υπόψιν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, στο πλαίσιο  της νομιμότητας, τα οχτώ πανεπιστήμια που πλήττονται από τη διαθεσιμότητα έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της ΚΥΑ.

Επίσης οι πρυτάνεις ζητούν να τροποποιηθούν οι διαπιστωτικές πράξεις που έθεσαν διοικητικούς υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα με τον επανέλεγχο των στοιχείων και την εξέταση των ενστάσεων των διοικητικών υπαλλήλων.

Επιπλέον ζητούν τη σύσταση τριμερούς επιτροπής αποτελούμενη από εκπρόσωπους του υπουργείου, της Συνόδου των Πρυτάνεων και των διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να εξετάσει τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν.

Ακόμη θέτουν ως ζήτημα ο τακτικός προϋπολογισμός του 2014 να μείνει τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα με αυτόν της φετινής χρονιάς και τέλος να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση για τη φοιτητική μέριμνα.