Αντισυνταγματική και παράνομη κρίθηκε από το ΣτΕ η ανέγερση του The Mall στο Μαρούσι, ωστόσο όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης τα οποία προβλήματα μπορούν να διορθωθούν προκειμένου να αποφευχθεί η κατεδάφισή του μετά από μια δεκαετία και πλέον λειτουργίας του.
 
Ο σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι για την ανέγερση του Mall δεν υπήρχε η προβλεπόμενη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι πολεοδομικές ρυθμίσεις έγιναν με μελέτη που δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Ούτε όμως υπήρξε και ειδική αιτιολογία, όπως απαιτεί η νομοθεσία, για τον υπερδιπλάσιο του μέσου συντελεστή δόμησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανέγερση του επίμαχου εμπορικού κέντρου.
 
Η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ για να ξεπεράσει τα συνταγματικά και νομικά ζητήματα που ανέκυψαν μπορεί να επανέλθει με νεότερες αποφάσεις που θα περιλαμβάνουν Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του όλου έργου και θα αιτιολογούν την αναγκαιότητα μεγαλύτερου (υπερδιπλάσιου) συντελεστή δόμησης για την ανέγερση του εμπορικού κέντρου.
 
Οι δικαστές έκριναν ότι το άρθρο 6 του νόμου 3207/2003 που προβλέπει υπερδιπλάσιο του επιτρεπομένου συντελεστή δόμησης είναι σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος.
 
Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή οδηγία 85/337ΕΟΚ προϋποθέσεις σύνταξης μελέτης, καθώς συντάχθηκε απλά μια μελέτη από αρχιτέκτονα –πολεοδόμο, η οποία δεν καλύπτει τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που απαιτεί η νομοθεσία.
 
Παράλληλα με την απόφαση της, η Ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε την οικοδομική άδεια για την κατασκευή του The Mall Athens, καθώς κρίθηκε άκυρη αφού δεν υπήρχε η απαιτούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η «Παρέμβαση Πολιτών Αμαρουσίου», όπως και κάτοικοι του Αμαρουσίου και ζητούσαν να ακυρωθεί ο νόμος του 2003 περί «Ολυμπιακής προετοιμασίας», με τον οποίο χορηγήθηκε οικοδομική άδεια για την κατασκευή του επίμαχου εμπορικού κέντρου.