Ο Οργανισμός προειδοποιεί πως η πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους  μπορεί να είναι αναγκαία για την επίτευξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης θα γίνει σταδιακά θετικός κατά τη διάρκεια του 2014, επισημαίνει η έκθεση, ενώ θα γίνει ισχυρότερος το επόμενο έτος, καθώς η ανάπτυξη των διεθνών αγορών και η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα θα δώσουν ώθηση στις εξαγωγές και τις επενδύσεις.


Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ το ελληνικό ΑΕΠ θα γυρίσει σε θετικό πρόσημο κατά τη διάρκεια του 2014, κερδίζοντας επιπλέον δυναμική για το επόμενο έτος, καθώς η ανάκαμψη  των παγκόσμιων αγορών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα δώσουν ώθηση στις εξαγωγές και στις επενδύσεις.
 
Πάντως ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως το ποσοστό ανεργίας θα αποκλιμακωθεί αργά, ενώ η σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και οι πιέσεις του προγράμματος προσαρμογής θα διατηρήσουν τις τιμές και τους μισθούς σε χαμηλά επίπεδα, αν και ο ρυθμός της μείωσης τους θα μετριαστεί. Το δε  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό.
 
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναφέρει πως απαιτείται περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση για να μειωθεί το υψηλό επίπεδο του ελληνικού χρέους, αλλά τονίζει πως θα πρέπει να επιτραπεί στους αυτόματους σταθεροποιητές να συμβάλουν στην πορεία εξυγίανσης.
 
«Η πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους, για παράδειγμα μέσω της επέκταση των προθεσμιών εξόφλησης και χαμηλότερων επιτοκίων στα υφιστάμενα δάνεια, μπορεί να είναι αναγκαία για την επίτευξη της δημοσιονομικής βιωσιμότητας», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.
 
Υπογραμμίζει ακόμη πως η οικονομική ανάκαμψη εξαρτάται επίσης από την καλύτερη πρόσβαση σε πιστώσεις και υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής των σχεδίων για την αναδιάρθρωση των τραπεζικών ισολογισμών. Τέλος, αναφέρει πως η μείωση των εμποδίων στον ανταγωνισμό θα προωθήσει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την έκθεση, θα ενισχυθεί την επόμενη διετία, αλλά απαιτούνται επείγουσες δράσεις ακόμη για να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία και να αντιμετωπισθούν οι κληρονομιές της κρίσης. Η έκθεση προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στις 34 χώρες του Οργανισμού θα επιταχυνθεί στο 2,2% το 2014 και το 2,8% το 2015, ενώ η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 3,4% φέτος και 3,9% το 2015.
 
Ο ΟΟΣΑ τονίζει μία σειρά από αναγκαίες πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάκαμψης. Η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει χαλαρή, ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, όπου χρειάζεται μία περαιτέρω μείωση του επιτοκίου, με δεδομένο τον χαμηλό και φθίνοντα πληθωρισμό, και στην Ιαπωνία, όπου οι αγορές ομολόγων πρέπει να συνεχισθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 
Στις ΗΠΑ, όπου η ανάκαμψη είναι πιο εδραιωμένη, οι αγορές ομολόγων από την Κεντρική Τράπεζα(Fed) πρέπει σταδιακά να εξαλειφθούν κατά τη διάρκεια του 2014 και τα επιτόκια να αυξηθούν κατά τη διάρκεια του 2015. Με τις χρηματοπιστωτικές αδυναμίες να παραμένουν στην Ευρώπη, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι είναι επείγουσα ανάγκη η βελτίωση της ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος , η ολοκλήρωση μίας πλήρους τραπεζικής ένωσης και η διατήρηση της δυναμικής για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις.
 
Μεταξύ των πιο αναπτυγμένων οικονομιών, ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ αναμένεται να φθάσει στο 2,6% φέτος και 3,5% το 2014. Για την Ευρωζώνη αναμένεται ανάπτυξη 1,2% φέτος και 1,7% το 2015 και στην Ιαπωνία κοντά στο 1,2% εφέτος και το 2015.