Τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην εξυγίανση των δημοσιονομικών της επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για τη χώρα και τονίζει την ανάγκη ταχείας και πλήρους εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να εισέλθει η Ελλάδα σε τροχιά ισχυρότερης ανάπτυξης.

Η επιτάχυνση και διεύρυνση του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι απαραίτητη για μια βιώσιμη ανάκαμψη, αναφέρει στην έκθεσή του ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Συστήνει δε, επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και στους σιδηροδρόμους, στα τοπικά αεροδρόμια, τα λιμάνια και το real estate.

Όπως σημειώνει, η κρίση ήταν βαθύτερη του αναμενόμενου, οδηγώντας σε κάθετη πτώση της δραστηριότητας, που οδήγησε την ανεργία κοντά στο 28% και θέτει κινδύνους για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Παρουσιάζοντας την έκθεση στην Αθήνα, ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία, υποστήριξε πως «για να επιτύχουν οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και να γίνουν αποδεκτές από τους πολίτες είναι επιτακτική ανάγκη να μοιραστούν δίκαια το κόστος και τα οφέλη της προσαρμογής».

Ο Οργανισμός συστήνει να μην ληφθούν νέα μέτρα αν η Ελλάδα εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα αλλά να αφεθούν οι αυτόματοι σταθεροποιητές να λειτουργήσουν. Ωστόσο, αντ’ αυτού ζητά ευρύτερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων και την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. 
 
Στον τραπεζικό τομέα ο ΟΟΣΑ προτείνει την δημιουργία bad banks για τα κόκκινα δάνεια δίνοντας δυο επιλογές, είτε ξεχωριστή «κακή τράπεζα» για κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε μια ενιαία bad bank που θα αναδιαρθρώσει και θα ρευστοποιήσει το προβληματικό ενεργητικό των συστημικών τραπεζών.
 
Αναλυτικά για την οικονομία αναφέρει πως εάν επαληθευτούν αρνητικά σενάρια για την οικονομία και την ανάκαμψη και η Ελλάδα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, τότε πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η πρόσθετη παροχή βοήθειας για να επιτευχτεί διατηρησιμότητα του χρέους. 
 
Σε άλλο σημείο της έκθεσης για την Ελλάδα αναφέρει ότι αν κριθεί αναγκαίο, όταν διασφαλιστεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 αλλά και ότι όλοι οι υπόλοιποι όροι του μνημονίου έχουν πλήρως τηρηθεί, η συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 μεταφράζεται σε «μια ακόμη επιμήκυνση της ωρίμανσης του χρέους και της περιόδου χάριτος όπως και επίσης καικ μείωση των επιτοκίων των υφιστάμενων δανείων». 
 
Αυτό, αναφέρει ο ΟΟΣΑ, θα μείωνε επιπλέον και τις χρηματοδοτικές ανάγκες που έχει η χώρα. Ο ΟΟΣΑ στη μελέτη του προβλέπει ύφεση 0,4% το 2014 αντί για ανάπτυξη 0,6% που εκτιμά η Ελλάδα. 
 
Επισημαίνει ότι πέραν από την όποια βοήθεια στο χρέος, η Ελλάδα θα πρέπει να υλοποιήσει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει ήδη δεσμευτεί αλλά και να τις ενισχύσει ειδικά στο πεδίο της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, της απελευθέρωσης αγορών προϊόντων και των ιδιωτικοποιήσεων. 
 
Ο ΟΟΣΑ κάνει λόγο επίσης για την ανάγκη δίκαιης κατανομής των βαρών της δημοσιονομικής προσαρμογής δίνοντας έμφαση στην κοινωνική επίπτωση που έχουν, την ανεργία που προκάλεσαν και την έλλειψη δικτύου κοινωνικής προστασίας. 
 
Επισημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει ήδη σχεδιαστεί και αν η ανάκαμψη αποδειχτεί πιο αδύναμη από την αναμενόμενη, να αφήσουν τους αυτόματους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν (σημείωσε υπονοώντας έτσι ότι πρέπει η ανάπτυξη να φέρει μέρος της προσαρμογής).
 
Εύσημα αποδίδει ο ΟΟΣΑ στην εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας και την αύξηση της παραγωγικότητας της χώρας αλλά και στην σημαντική μείωση στο εξωτερικό της ισοζύγιο. 
 
Επίσης, στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ ζητά να επιταχυνθεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω του τερματισμού της φορολογικής αμνησίας, τον εντοπισμό και την επιβολή προστίμων σε όσους φοροδιαφεύγουν και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Επίσης, συστήνει πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.