Καλά εσύ έφυγες νωρίς… στη σύνταξη. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ καταρίπτουν το μύθο του «ανεπρόκοπου» Έλληνα. (Έθνος: http://bit.ly/cva0T2)