των Γεράσιμου Λιβιτσάνου και Θάνου Καμήλαλη

Εύλογα ερωτηματικά σε σχέση με το ενδεχόμενο πώλησης των ΕΛΠΕ προκαλεί τροπολογία που κατέθεσαν τρείς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε άσχετο νομοσχέδιο, με την οποία ορίζεται ότι επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή σε φορέα του δημοσίου στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης απαλλάσσονται από ευθύνες για κατηγορίες περί λαθρεμπορίου σε περίπτωση που δεν γνώριζαν γι αυτές κατά την διάρκεια του σχετικού διαγωνισμού. Μια ρύθμιση που κατατέθηκε την ίδια ημέρα που ο υπουργός Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης δηλώνει ότι οι δανειστές επαναφέρουν το θέμα της ιδιωτικοποίησης της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δ.Δημητριάδης, Σπ.Κάτσης και Α.Καραναστάσης με τροπολογία που κατέθεσαν στο νομοσχέδιο «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας» ζητούν συγκεκριμένες αλλαγές στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα προκειμένου να προσαρμοστεί η νομοθεσία στην συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όπως επισημαίνουν αυτό θα ενισχύσει την «εμπιστοσύνη» μεταξύ εταιριών που μετέχει το δημόσιο και επενδυτών.

Στόχος τα Ελληνικά Πετρέλαια;

Η ρύθμιση πιθανολογείται ότι αφορά και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εφόσον υπήρξε σχετικό ζήτημα το οποίο μετέφερε με ερώτησή του τον Αύγουστο του 2015 στη Βουλή και ο -σήμερα ανεξάρτητος- βουλευτής των ΑΝΕΛ Νίκος Νικολόπουλος. Σε αυτήν αναφέρονταν σε δεξαμενόπλοιο των ΕΛΠΕ που «μετέφερε αδήλωτο πετρέλαιο 13.000 τόνων». Μάλιστα στην ίδια ερώτηση ζητούνταν εξηγήσεις σχετικά με το αν  «τα τελωνειακά έγγραφα που δημιουργούνται εκ των υστέρων πρόκειται για εντελώς παράτυπη ή παράνομη πρακτική δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα (άρθρα 112, 124, 115) και τις αλλαγές που έγιναν με τον νόμο 3842/2010, έχει θεσπιστεί η υποχρεωτική χρήση του «e-ΔΕ» (ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο) για κάθε ποσότητα καυσίμου που απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ (ειδικός φόρος κατανάλωσης) και διακινείται οπουδήποτε». Στις 21.07.2015, αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Θαλασσίων Ελέγχων του Δ’ Τελωνείου Πειραιά προέβη σε έλεγχο του δεξαμενοπλοίου ΕΙΡΗΝΗ, ιδιοκτησίας θυγατρικής εταιρείας των ΕΛΠΕ και διαχείρισης από ΤΡΙΤΗ εταιρεία, το οποίο απέπλευσε από την Εγκατάσταση των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα με ενδιάμεσο προορισμό την Εγκατάσταση των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και τελικό προορισμό την εγκατάσταση των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Για το θέμα έχει υπάρξει ανακοίνωση της διοίκησης των ΕΛΠΕ η οποία δηλώνει ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοιου είδους παράβαση. Αναφερόμενη στο θέμα ανέφερε σχετικά με το επίμαχο δεξαμενόπλοιο ότι «ο έλεγχος έλαβε χώρα ενώ το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελευσίνας και Ασπροπύργου, φορτωμένο με 12.253.281 λίτρα προϊόντων. Το φορτίο ήταν σφραγισμένο από το Τελωνείο, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τον έλεγχο.  Στη συνέχεια, το δεξαμενόπλοιο κατέπλευσε στην Εγκατάσταση των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, όπου φόρτωσε επιπλέον 998.933 λίτρα προϊόντων. Το συνολικό φορτίο του δεξαμενοπλοίου ήταν, κατά συνέπεια, 13.252.214 λίτρα πετρελαιοειδών προϊόντων. Στις 23.07.2015, το δεξαμενόπλοιο αφίχθη, σύμφωνα με το πρόγραμμα πλου, στην Εγκατάσταση του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης όπου και ολοκλήρωσε την εκφόρτωση όλων των προϊόντων την επόμενη ημέρα, 24.07.2015. Το συνολικά παραληφθέν φορτίο στον τελικό προορισμό, όπως προκύπτει από τα επίσημα Πρωτόκολλα Παραλαβής, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα και από τον αρμόδιο Τελωνειακό υπάλληλο, ανήλθε σε 13.233.724 λίτρα προϊόντων. Όπως αποδεικνύεται, ουδεμία λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή και, μάλιστα, του ύψους των 35.000.000 € όπως αναληθώς αναφέρεται, έχει διαπραχθεί ή θα μπορούσε να διαπραχθεί».

Πιέζουν οι δανειστές

 
Για το θέμα των ΕΛΠΕ όμως τοποθετήθηκε σήμερα και ο αρμόδιος υπουργός Πάνος Σκουρλέτης  σε συνέντευξή του στον Ρ/Σ Κόκκινο, ο οποίος ανέφερε ότι «είναι, ανησυχητικό το γεγονός ότι οι δανειστές επαναφέρουν παλαιότερα σενάρια του ΤΑΙΠΕΔ, που έχουμε απορρίψει και δεν προβλέπονται στην συμφωνία του καλοκαιριού. Όπως ότι επαναφέρουν σενάρια περί ιδιωτικοποιήσεων των ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ»!

Πάντως όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσαν οι τρείς βουλευτές «η προτεινόμενη διάταξη έχει σκοπό τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ επενδυτών και φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και ανωνύμων εταιρειών και πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο και συνδεδεμένων με αυτά εταιρειών στις περιπτώσεις που μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων τους στο πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων, εξυγιάνσεων και ειδικών εκκαθαρίσεων, καταλογίζονται σε βάρος της εταιρείας οι εξαιρετικές περιπτώσεις των παραβάσεων λαθρεμπορίας εφόσον κατά τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού δεν είχε γνωστοποιηθεί η με οποιοδήποτε τρόπο εκκρεμούσα παράβαση στους ενδιαφερόμενους επενδυτές ώστε να έχουν πλήρη γνώση των κινδύνων που αναλαμβάνουν». 'Όπως επισημαίνουν οι 3 βουλευτές «χωρίς την ύπαρξη ανάλογης διάταξης, κάθε επενδυτική δραστηριότητα θα διατρέχει κίνδυνο καταλογισμού ποινών και πληρωμής χρηματικών ποσών ανυπολόγιστου ύψους για αδικήματα που έχουν διαπράξει άλλα πρόσωπα».

Tι αναφέρει η τροπολογία

Σύμφωνα με την τροπολογία – που δεν είναι γνωστό αν θα γίνει αποδεκτή- θα επέλθουν στη νομοθεσία οι εξής αλλαγές:

«Η παράγραφος 2 του άρθρου 152 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των άρθρων 161 και επόμενα του παρόντα Κώδικα, περί αστικής ευθύνης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και στις τελωνειακές παραβάσεις.
Η άγνοια των αστικώς συνυπεύθυνων για την πρόθεση των χαρακτηρισθέντων ως κυρίως υπαιτίων της τέλεσης της παράβασης δεν απαλλάσσει αυτούς από την ευθύνη, εκτός αν ήθελε αποδειχθεί ότι οι ανωτέρω δεν ηδύναντο να έχουν γνώση περί της πιθανότητας τέλεσης της παράβασης.

Σε περίπτωση πώλησης κατόπιν διαγωνισμού του συνόλου ή μέρους των μετοχών ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή τμημάτων αυτών ή κλάδων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό το Δημόσιο καθώς και ανωνύμων εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με τα ως άνω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία πώληση διενεργείται στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης αυτών, για την καταβολή προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων, που επιβάλλονται και καταλογίζονται σε βάρος των κυρίως υπαιτίων της παράβασης δεν κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνα αστικά τα ως άνω νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων δεν είχαν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις και η συγκεκριμένη εκκρεμότητα δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές κατά το κρίσιμο στάδιο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και στην περίπτωση αστικής ευθύνης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος νόμου»…