Ήδη οι Ισραηλινοί παρακολουθούν το στολίσκο. Ανταπόκριση του Πάνου Χαρίτου από το Ισραήλ: Το σχέδιο του στρατού: http://bit.ly/bxrjyY