Παύση πληρωμών – έξοδος από το ευρώ: Μικρή περίληψη όσων ειπώθηκαν στην εκδήλωση-συζήτηση που οργάνωσε η «Πρωτοβουλία οικονομολόγων και πανεπιστημιακών» στις 17 Ιουνίου  (http://bit.ly/b5E9HC)