Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΕ, τονίζει ότι τα κείμενα «προσαρμόζονται λεξιλογικά και δομικά, έτσι ώστε να διευκολύνουν την διατύπωση κατάλληλων επιμέρους ερωτημάτων (περιεχομένου, οργάνωσης του κειμένου κλπ) ώστε να ανταποκρίνονται στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας».
 
«Συνεπώς», καταλήγει η ανακοίνωση, «είναι εντελώς αβάσιμη η πληροφορία ότι συμβαίνει για πρώτη φορά διασκευή κειμένου». Σημειώνεται, ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρει ότι η διασκευή του κειμένου που δόθηκε στους υποψηφίους των ΕΠΑΛ κατά την εξέταση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας την Τρίτη, 6 Ιουνίου, συνιστά «αλλοίωση» του πρωτότυπου κειμένου.
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρωτότυπη φράση από το βιβλίο «Στοχασμοί και Θέσεις» του Γ. Θεοτοκά έχει ως εξής: «Ένας άξιος μαραγκός που κατέχει καλά τη δουλειά του και πιστεύει σ' αυτήν είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν κούφο πρύτανη ή έναν κακό πρωθυπουργό». Ωστόσο, στο κείμενο που δόθηκε στους υποψηφίους, το τέλος της φράσης, αναφέρει: «…πιο ολοκληρωμένος και αξιοσέβαστος άνθρωπος από έναν κακό επιστήμονα».