Στην απαλλαγή των Ελλήνων εργαζόμενων στο εξωτερικό, από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που είχε θεσπισθεί για όλους τους Ελληνες φορολογούμενους προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, μετά από διαμαρτυρία Ελλήνων στη Γερμανία.