Εξετάσαμε μόνο τις αποφάσεις που εκδόθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου περιφερειακού συμβουλίου και ανακαλύψαμε ότι εκδόθηκαν περισσότερες από 200 αποφάσεις. Μόνο αυτές τις δύο ημέρες τα ποσά που εγκρίθηκαν ή πιστώθηκαν για διάφορα έργα ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Γιάννης Σγουρός θέλησε είτε να κλείσει ανοιχτές υποθέσεις πριν αφήσει την καρέκλα του είτε να δεσμεύσει το νέο περιφερειακό συμβούλιο. Αποφάσεις π.χ. όπως αυτή για την κατασκευή πεζογεφυρών για τον κλασικό Μαραθώνιο (δαπάνη 36.900€) θα μπορούσαν να υπογραφούν μια εβδομάδα αργότερα αφού το αθλητικό γεγονός είναι προγραμματισμένο για το Νοέμβριο.

Οι αποφάσεις όμως δεν περιορίζονται σε ποσά όπως το παραπάνω. Για παράδειγμα μόνο η απόφαση για την κατασκευή αγωγού ύδρευσης στους οικισμούς Καρατζά – Αγ. Ελένης – Άνω Φανουρίου είναι της τάξης των 2.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης δεν μπορούσε φαίνεται να περιμένει -όπως συνηθίζεται- τη νέα Περιφερειάρχη, όπως άλλωστε και η έγκριση των πρακτικών για την πίστωση 7.7 εκατομμυρίων ευρώ που θα κοστίσει σε όλη τη χώρα η μεταφορά των μαθητών ανά περιφέρεια.

Η κοινωνική μέριμνα του πρώην περιφερειακού συμβουλίου όμως δεν σταματάει στη μεταφορά των μαθητών. Σύμφωνα με την απόφαση 7Θ6Α7Λ7-ΕΛ5 η περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό του Χατζηκυριάκειου ορφανοτροφείου με μια δαπάνη 17.3 εκατομμυρίων ευρώ.

Επιπλέον στις αποφάσεις των δύο τελευταίων ημερών βρίσκουμε μια συγκεντρωτική απόφαση πίστωσης του λογαριασμού της περιφέρειας με 4.2 εκατομμύρια ευρώ σε 13 IBAN λογαριασμούς για διάφορα έργα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι παραπάνω αποφάσεις επιλέχτηκαν κυρίως εξαιτίας των ποσών τους, αλλά δεν είναι οι μοναδικές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ανάμεσα στις πολλές διοικητικές πράξεις που βλέπουμε να γίνονται υπέρ του Δήμου Πειραιά ξεχωρίσαμε τις 500.000€ για την σήμανση και τον καθαρισμό του οδικού δικτύου αλλά κυρίως τις 560.000€ για μια μελέτη δικτύου ομβρίων υδάτων στο Πέραμα και τις ακόμα 300.000€ για τη μελέτη του αντίστοιχου δικτύου της Νίκαιας. Στις μέρες μας η μελέτες είναι πολύ ακριβές καθώς φαίνεται.

Ο Γιάννης Σγουρός, όπως έλεγαν και οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του, ήταν πολύ σίγουρος ότι θα κερδίσει μια ακόμα θητεία στην Περιφέρεια Αττικής. Φαίνεται λοιπόν ότι αιφνιδιάστηκε από την απόφαση των πολιτών και τώρα προσπαθεί να κλείσει όχι μόνο τις τρύπες του παρελθόντος αλλά να δεσμεύσει και τις πολιτικές του μέλλοντος. Πως αλλιώς θα μπορούσε να εξηγηθεί άλλωστε και τη δαπάνη των 36.000€ σε φιλανθρωπίες για το επόμενο τρίμηνο, στο οποίο ήξερε ότι δεν θα βρίσκεται στο τιμόνι της περιφέρειας.