Πάνος Χαρίτος: Η πρώτη επικοινωνία με τους Έλληνες κρατούμενους http://bit.ly/asV361