Η κυβερνητική πρωτοβουλία ήρθε σε συνέχεια της εισαγγελικής πρότασης προς το συμβούλιο εφετών, της εισαγγελέως Μαρίας Σουκαρά – Κατσικάδη με την οποία ζητά την παραπομπή σε δίκη 40 κατηγορουμένων – στελεχών της τράπεζας και μεγαλοεπειχειρηματιών- για την υπόθεση των “θαλασσοδανείων” του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Η επιστολή παραίτησης

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την Υπουργική Απόφαση 3710/2013 ορίστηκα Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε μία εξόχως κρίσιμη για τη συστημική ευστάθεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος χρονική συγκυρία. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, έγιναν, σε συνεργασία με τις εθνικές και κοινοτικές εποπτικές και υπηρεσιακές αρχές, οι αναγκαίες ανακατατάξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και παράλληλα διαφυλάχθηκε η ορθολογική χρήση των πόρων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου υπερασπίστηκα σταθερά, σθεναρά και αμερόληπτα τα συμφέροντα του Ταμείου, με αποκλειστικό γνώμονα τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της εθνικής οικονομίας ευρύτερα.

Όπως γνωρίζετε, η δημοσιονομική κρίση αύξησε, πέραν πάσης εκτίμησης, τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αδόκητη αυτή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατέστησε πρόσφατα επιβεβλημένη τη νομοθετική αντιμετώπιση του θέματος και τη θέσπιση διαδικασιών αναδιάρθρωσης, η οποία περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο (και μεταξύ αυτών την επιμήκυνση του χρόνου εξυπηρέτησης, τις διαγραφές, την αλλαγή στις εξασφαλίσεις, βλ. ενδεικτικά τις ρυθμίσεις του ν. 4307/2014). Αλλά και πριν τη νομοθετική τροποποίηση, η αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελούσε πάγια πρακτική στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και παγκοσμίως, διότι περιορίζει έως εξαλείφει το ενδεχόμενο ζημίας της τράπεζας. Ήδη από το 1990, πολλοί βασικοί μηχανισμοί για την εξυγίανση των επιχειρήσεων στηρίζονταν στις αναδιαρθρώσεις (βλ. ν. 1892/1990, πρόσφατο πτωχευτικό κώδικα κλπ). Είναι εξάλλου γνωστό ότι η αναδιάρθρωση του δανεισμού, και ιδίως του τραπεζικού, εξασφαλίζει κατά κανόνα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της σταθερής ενασχόλησής μου στο χρηματοπιστωτικό τομέα, εργάστηκα για βραχύ χρονικό διάστημα στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και συμμετείχα ως μέλος στην Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία ήταν εισηγητική επιτροπή προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας (στην οποία δεν συμμετείχα) για χορηγήσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων. Σκοπός των αναδιαρθρώσεων ήταν να περιορίσουν το ενδεχόμενο οριστικής απώλειας για την Τράπεζα, χωρίς να υπεισέλθουν στους όρους της αρχικής χορήγησης.

Την 5η Μαΐου 2015 δημοσιοποιήθηκε η εισαγγελική πρόταση στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με αυτήν προτείνεται η παραπομπή 40 ατόμων για το αδίκημα της απιστίας, σε μία σειρά χορηγήσεων και αναδιαρθρώσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στα 40 αυτά άτομα περιλαμβάνομαι κι εγώ, επειδή κατά τα προαναφερθέντα, μετείχα στην Επιτροπή Πιστωτικών Θεμάτων, η οποία εισηγήθηκε την αναδιάρθρωση παλαιών οφειλών δύο πιστούχων.

Είμαι σε θέση να αποδείξω και θα το πράξω ότι ενήργησα απόλυτα σύννομα και ως εκ τούτου, ακόμη και εάν το Συμβούλιο Εφετών δεχθεί τελικά την εισαγγελική πρόταση και υπάρξει παραπομπή μου στην ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία θα προκύψει ότι ενήργησα απόλυτα ορθά και νόμιμα. Εξάλλου, δεν υπάρχει σήμερα απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την παραπομπή μου και ούτε μου έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος.    
 
Είναι επίσης γνωστό ότι καμία διάταξη νόμου ή του Καταστατικού του Ταμείου δεν προβλέπει την απομάκρυνση από τα καθήκοντά μου, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία, στο πλαίσιο μάλιστα και του τεκμηρίου αθωότητας του κατηγορουμένου.

Θεωρώ, ωστόσο, ότι προέχει η ομαλή συνέχιση των εργασιών του Ταμείου και ως εκ τούτου λόγοι προσωπικής μου ευαισθησίας και πιστής προσήλωσης στο έργο του Ταμείου, επιβάλλουν να δηλώσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ταμείου είναι στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Σακελλαρίου»