Στην επιστολή παραίτησης του ο κ. Τσιρίκολγου αναφέρει ότι δεν θέλει να συνεισφέρει στην «κατεδάφιση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας, στον ανορθόδοξο σχεδιασμό, στην επικράτηση του παραλόγου, στην κατασπατάληση πόρων εκατομμυρίων ευρώ και στην απογοήτευση και απαξίωση άξιου στελεχιακού δυναμικού του Ιδρύματος».

Η διαφωνία της διοίκησης του Ιδρύματος έγκειται στην κατάργηση και μεταφορά των Τμημάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας στη Χαλκίδα (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας),καθώς και την κατάργηση του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων.