«Παραιτούμαι για να μπει τέλος σε όλα τα κακόβουλα που λέγονται…». Α.Σαμαράς: «Τιμώ την κίνηση του Γ. Συμπιλίδη»