Τρεις άντρες, ανάμεσά τους ένας από την Ουγκάντα και ένας από μουσουλμανική χώρα, απέτυχαν να λάβουν άσυλο, όταν ολλανδικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν είχαν αποδείξει τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. 
 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
 
Σύμφωνα με το ευρωδικαστήριο, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν στην αξιολόγηση των δηλώσεων και αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζονται προς στήριξη αιτήσεων ασύλου πρέπει να είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ και, ειδικότερα, με τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης, στα οποία περιλαμβάνονται το δικαίωμα σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
 
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι οι αποδείξεις για ομοφυλοφιλικές πράξεις που υποβάλλονται από τεστ ή η προσκόμιση βιντεοσκοπημένων λήψεων των προσφύγων σε ερωτικές πράξεις, εκτός από το ότι δεν έχουν κατ' ανάγκη αποδεικτική αξία, παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ακόμα και αν έχουν προταθεί από τον εκάστοτε πρόσφυγα. 
 
Αν θεωρηθεί ότι επιτρέπεται ή κρίνεται παραδεκτή η χρήση τέτοιου είδους αποδείξεων, τούτο θα αποτελέσει κίνητρο και για άλλους αιτούντες και θα ισοδυναμεί, de facto, με εξαναγκασμό των προσώπων αυτών να προσφύγουν στη χρήση τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
 
 

Συνεντεύξεις χωρίς λεπτομέρειες
 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι αρχές μπορούν να συζητούν τη σεξουαλικότητα των προσφύγων σε συνεντεύξεις, αλλά δεν μπορούν να ζητούν λεπτομέρειες για τις σεξουαλικές τους πρακτικές, καθώς αυτό προσβάλει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.
 
Οι χώρες-μέλη της ΕΕ έχουν δεχτεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις αιτήσεις ομοφυλοφίλων για άσυλο.
 
Η υπόθεση είναι σημαντική, εξαιτίας της αύξησης των προσφύγων στην ΕΕ από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι περισσότερες αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν την ομοφυλοφιλία ως έγκλημα. 
 
Το 2010 η Τσεχία είχε δεχτεί έντονες επικρίσεις από τη διεθνή κοινότητα επειδή χρησιμοποιούσε «φαλλομετρικό» τεστ για να διαπιστώσει αν ήταν όντως ομοφυλόφιλοι οι αιτούντες άσυλο.