Τα καθήκοντά της ως προέδρου της χώρας έχουν ανασταλεί, καθώς κατηγορείται ότι παραποίησε τα οικονομικά δεδομένα του προϋπολογισμού της Βραζιλίας το 2014.

Η δίκη της αναμένεται να αρχίσει στα τέλη Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου.