της Κατερίνας Θανοπούλου
Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής

Τι έργο, όμως, είναι αυτό και πότε ξεκίνησε;

Όταν, όντας στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για την Κοινωνική Πολιτική, θέλησα να συμβάλλω στην αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων, προσπάθησα να αγγίξω το θέμα σε όλες, κατά το δυνατόν τις πτυχές του, με τη συμβολή των αρμόδιων φορέων, των ειδικών επιστημόνων, των κοινοτήτων και των σωματείων. Ένα φαινόμενο κοινωνικό, πολυπαραγοντικό και ιδιαίτερο που σαφώς χρήζει μελέτης, σχεδίου, πλαισίου και προσοχής με άξονες κύριους το θεσμικό πλαίσιο και την κρατική υποστήριξη, την εστίαση στην πρόληψη και τις αντίστοιχες δράσεις, την ενημέρωση και φυσικά την ύπαρξη δομών παρέμβασης, στήριξης, απεξάρτησης και ένταξης.

Πέραν όλων των άλλων από τα τέλη του 2015 σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ σχεδιάστηκε ένα πρωτοποριακό έργο δημιουργίας κέντρων άμεσης παρέμβασης, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα, κυρίως σε περιοχές «αυξημένης χρήσης» και αστέγων εξαρτημένων, μικρής παραμονής, φροντίδας, νοσηλείας και ένταξης σε απεξάρτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Από τις αρχές του 2016 σχεδιάστηκε και ξεκίνησε με γοργούς ρυθμούς η μετασκευή κτιρίου του ΟΚΑΝΑ σε μονάδα άμεσης παρέμβασης σε μία περιοχή κρίσιμη, καθώς το κτίριο, επί της οδού Καποδιστρίου είναι πολύ κοντά στην περιοχή του Πεδίου του Άρεος με τα γνωστά προβλήματα.

Ενδεικτικά αναφέρω μερικές σημαντικές ημερομηνίες ενεργειών:

  • 5/8/2016 επίσκεψη κλιμακίου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής και διενέργεια αυτοψίας
  • Ένταξη του έργου στα εκτελεστέα έργα του 2015 της Περιφέρειας  (απόφαση 369/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΕ.ΣΥ)και στον προϋπολογισμό του 2016 (απόφαση 1/2016 του ΠΕ.ΣΥ.)
  • Ομόφωνη έγκριση του ΠΕ.ΣΥ στις 21/4/2016 της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ για την εκπόνηση της μελέτης (απόφαση 149/2016) ποσού 36.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  • Υπογραφή  προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΚΑΝΑ (10/5/2016) , ενώ παράλληλα συντάσσονται και τα τεχνικά δελτία.
  • Στις 26/5/2016 το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδοτεί θετικά για το επείγον του θέματος.

Από τον Ιούνιο του 2016 το έργο «παγώνει» από την Διοίκηση της Περιφέρειας και εντάσσεται στον προϋπολογισμό του 2017. Μέχρι και την ανάκληση των αρμοδιοτήτων μου τον Νοέμβρη του 2016 ζητώ επανειλημμένα τη συζήτηση του θέματος και τους λόγους καθυστέρησης χωρίς οι απαντήσεις που δίνονται να είναι πειστικές.

Επαναφέρω το θέμα στο ΠΕ.ΣΥ κατά τη λήψη απόφασης γα street work παρεμβάσεις ασφαλούς χρήσης σε σημεία του κέντρου της Αθήνας, μεταξύ των οποίων και το Πεδίο του Άρεως, μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τη; Περιφέρειας, του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι η ύπαρξη ενός κέντρου άμεσης παρέμβασης θα λειτουργούσε ως συνέχεια σε τέτοιες δράσεις.

Δυστυχώς αντί αυτού έρχεται τις προηγούμενες μέρες, ως είπα, η ετήσια παράταση για τη μελέτη ενός έργου που θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί.

Στα εύλογα ερωτήματα των κατοίκων, των πολιτών, των ίδιων των εξαρτημένων ατόμων και όλων όσων εμπλέκονται για τις αναίτιες καθυστερήσεις και συνεχιζόμενες παρατάσεις μας αρκεί να δεχτούμε τις «τυπικές» απαντήσεις περί γραφειοκρατίας;

Όταν για άλλα έργα (βλ. Ελληνικό, Φαληρικό, αποθεματικά) οι αποφάσεις λαμβάνονται εν ριπή οφθαλμού ο καθένας καταλαβαίνει τις ιεραρχήσεις.
Η πολιτική θέση της Περιφέρειας και ημών των συμβούλων δεν μπορεί παρά να είναι εξαρτώμενη μόνο από τις ανάγκες των πληττόμενων πολιτών. Με εντελώς καλόπιστη διάθεση θα συνεχίσω να αγωνίζομαι στο πλευρό τους.