Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 29, το νομοσχέδιο προβλέπει την πλήρωση θέσεων του προσωπικού για την Προεδρία της Κυβέρνησης με διορισμό κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως αυτό θα γίνεται «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης» από θέση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Στην ίδια διάταξη σημειώνεται πως η ίδια απόφαση ισχύει και για απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

«Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή με απόσπαση από θέση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που διενεργείται με απόφαση του Πρωθυπουργού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και χωρίς χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Προεδρίας της Κυβέρνησης» αναφέρεται συγκεκριμένα στην επίμαχη παράγραφο του άρθρου 29.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως στο επόμενο άρθρο (30), προβλέπεται επίσης η ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους. Στο εν λόγω άρθρο, προβλέπεται μεν επιμίσθιο που δεν υπερβαίνει το 30% των αποδοχών τους, χωρίς όμως και πάλι να υπολογίζεται το ανώτατο κόστος για τις αναθέσεις αυτές.

Κομματικά κριτήρια στην «αποκομματικοποίηση» του κράτους

Αξίζει να σημειωθεί πως οι παραπάνω διατάξεις δεν είναι οι μόνες με κομματική χροιά, καθώς όπως αναφέρει η εφημερίδα Αυγή σε δημοσίευμά της, το άρθρο 36 αποκλείει από τις θέσεις υπηρεσιακών γραμματέων υπαλλήλους οι οποίοι έχουν θητεύσει τα τελευταία πέντε χρόνια σε θέσεις ευθύνης, επί θητείας δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο προβλέπει «τον αποκλεισμό από τις θέσεις των υπηρεσιακών γραμματέων υπαλλήλων οι οποίοι κατά τα προηγούμενα πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας έχουν θητεύσει σε πολιτικά γραφεία ή έχουν αποσπαστεί σε πολιτικά κόμματα ή έχουν θητεύσει σε θέσεις γραμματέων (γενικών, ειδικών, εκτελεστικών)».

Παράλληλα, προβλέπεται πως η επιλογή των υπηρεσιακών γραμματέων «γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου που συγκροτείται από απόφαση του προέδρου του ΑΣΕΠ», ενώ ακόμα πιο αντιφατικά, αναφέρεται πως «ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο στόχος της αποκομματικοποίησης της αμιγώς διοικητικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης».

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται συνέντευξη για την επιλογή υπηρεσιακών γραμματέων, καθώς «σκοπός της συνέντευξης είναι η επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης».

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 36, «η συνέντευξη μοριοδοτείται κατά ανώτατο όριο τα 1.000 μόρια». Τα μόρια, κατά τις διατάξεις, που κατανέμονται ως εξής: «Η προσωπικότητα λαμβάνει 300 μόρια», «η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης 500 μόρια» και «η επικοινωνιακή ικανότητα 200 μόρια».

Παράλληλα, σημειώνεται ωστόσο ότι «το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα επιπρόσθετα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει επίσης τα 1.000 μόρια».