Αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με το μητρώο ΜΚΟ και μελών ΜΚΟ, που συστάθηκε με απόφαση Μηταράκη. Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάνει λόγο για παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «εξαιτίας έλλειψης νομιμότητας και αναλογικότητας».

Πιο συγκεκριμένα όπως μεταφέρει η «Εφημερίδα των Συντακτών», το Συμβούλιο καταλήγει σε δύο συμπεράσματα. Αυτά είναι τα εξής:

  • Οι χρονοβόρες, επαχθείς και δαπανηρές απαιτήσεις για την εγγραφή ΜΚΟ και μεμονωμένων μελών, αλλά και η διατήρηση της ενεργούς συμμετοχής στο μητρών, δημιουργούν προβλήματα συμμόρφωσης με τα δικαιώματα που καταγράφονται στα άρθρα 8 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εξαιτίας έλλειψης νομιμότητας και αναλογικότητας.
  • Οι διατάξεις αυτές θα έχουν σημαντικής επιπτώσεις στο έργο της κοινωνίας των πολιτών δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ΜΚΟ που δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε επειδή δεν έχουν επιλεγεί για εγγραφή ή πιστοποίηση λόγω τυπικών διαδικασιών είτε επειδή έχουν απορριφθεί από τους αρμόδιους, καθώς δεν πληρούν κάποια από τα πολύ ευρεία κριτήρια εγγραφής ή πιστοποίησης, είτε επειδή αποσύρονται μόνες τους από τη διαδικασία, καθώς θεωρούν ότι κρίνονται πολύ αυστηρά και δεν επιθυμούν να μοιραστούν προσωπικά δεδομένα.

Μάλιστα για τις αποφάσεις του υπουργείου Μετανάστευσης είχαν εγερθεί και έντονες αντιδράσεις από πέντε ΜΚΟ, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τη Διεθνή Αμνηστία, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τη HumanRights360. Οι οργανώσεις μεταξύ άλλων διατύπωναν προβληματισμούς αναφορικά με το γεγονός ότι η δημιουργία του μητρώου ΜΚΟ, δυσχεραίνει τη διαδικασία συμμετοχής των μικρότερων ΜΚΟ, ενώ παράλληλα με την εγγραφή των μελών των οργανώσεων στο μητρώο προκύπτουν ζητήματα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του GDPR.