Θα ονομάσουν πατριωτισμό τις συγχωνεύσεις τραπεζών; Αν θέλετε ελληνικές τράπεζες γιατί δεν τις εθνικοποιείτε; Λέμε τώρα. (Enet: http://bit.ly/ddbmsi)