Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που κατατέθηκε στη Βουλή, ρυθμίζεται η λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, καθώς και θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών κ.ά. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αφορά…