Οπως επισημαίνεται από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, η διοίκηση της επιχείρησης ξεκίνησε πέρσι περικοπές κάνοντας μαζικές απολύσεις, μειώνοντας τους μισθούς και προχωρώντας στη  σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Σημειώνεται, διευκρινίζουν οι εργαζόμενοι στην Intracom Defense, ότι η εταιρία είχε διαρκώς κέρδη όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχει κανένα πρόβλημα δανειακού ανοίγματος. 

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προκειμένου να διασφαλίσουν τις αποδοχές τους.