Το συντομότερο δυνατό, κατατίθεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με την κατάργηση φορολογικών προνομίων για τους ανώτατους κρατικούς λειτουργούς και τους βουλευτές, το οποίο ανακοίνωσε σε κυβερνητική σύσκεψη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός πρόκειται για «μια πολιτική πρωτοβουλία όχι μόνο με οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και με συμβολικό περιεχόμενο». Πιο συγκεκριμένα επισήμανε ότι «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μπαίνει το ζήτημα της κατάργησης των φορολογικών εξαιρέσεων που ισχύουν για τους αγρότες, δεν μπορούμε να κάνουμε τους δήθεν αδιάφορους για τις φορολογικές εξαιρέσεις που ισχύουν για εμάς τους ίδιους».

Τονίζοντας την επικοινωνιακή διάσταση της εν λόγω κίνησης επισήμανε ότι «το πολιτικό σύστημα οφείλει να ανταποκρίνεται στο κοινό αίσθημα. Γι αυτό πρέπει να κατατεθεί άμεσα το νομοσχέδιο που καταργεί το αφορολόγητο των βουλευτών, και εξορθολογίζει τις αποδοχές των υπουργών, των διοικητών Οργανισμών και των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών». Μάλιστα διευρκίνησε πως  η πρωτοβουλία αυτή δεν επιβάλλεται από την διαπραγμάτευση με τους δανειστές  αλλά αποτελεί «υποχρέωση του πολιτικού συστήματος να μην εξαιρεί τον εαυτό του από τα μέτρα τα οποία λαμβάνει». Θυμίζουμε ότι το νομοσχέδιο είχε αναγγελθεί και στις προγραμματικές.
Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορος Βερναρδάκης σημειώνοντας ότι «να δούμε μια φορολόγηση των βουλευτικών αποζημιώσεων και μια μείωση των μισθών των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών, των στελεχών όλων των ΔΕΚΟ και όλων των μελών Διοικητικών Συμβουλίων και προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών».

Το σχέδιο νόμου θα φέρει τον τίτλο «Φορολόγηση Βουλευτικής αποζημίωσης, βουλευτικές ατέλειες και παροχές, καθώς και μείωση αποζημίωσης των Υπουργών και Διοικητικών ΔΕΚΟ και Προέδρων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών», διαιρείται σε τρία άρθρα και προβλέπει τα εξής:

Αρθρο 1
1. Η Βουλευτική μηνιαία αποζημίωση ως και η αποζημίωση συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές Επιτροπές, φορολογούνται  στο σύνολό τους σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Εξαιρείται της φορολόγησης το ποσό των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων (ήτοι επίδομα οργάνωσης γραφείου, επίδομα κίνησης και το επίδομα διαμονής) που δικαιολογούνται βάσει των απαιτούμενων παραστατικών ως δαπάνη.
3. Οι μηνιαίες αποζημιώσεις των μη κοινοβουλευτικών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, καθώς και των  Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων μειώνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
4. Οι αμοιβές των Διοικητών καθώς και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με τη μορφή ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ καθορίζονται κατ’ ανώτατο όριο σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της κατά την προηγούμενη παράγραφο αποζημίωσης του μη κοινοβουλευτικού Υπουργού.
Στο ως άνω ποσό αμοιβής περιλαμβάνεται η μηνιαία αμοιβή, καθώς και αποζημίωση συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια και πάσα άλλη σε χρήμα παροχή.
5. Η μηνιαία αποζημίωση των Προέδρων και μελών Διοικητικών Συμβουλίων ή Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

‘Αρθρο 2
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος ισχύουν για τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2015, οι παράγραφοι 3, 4, 5 του άρθρου 1  του παρόντος ισχύουν από 01/10/2015.
2. Κάθε άλλη αντίθετη προς τις διαταγές του παρόντος διάταξη νόμου καταργείται από την δημοσίευση αυτού.

Αρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.