Όπως είναι γνωστό, τα χρήματα της δόσης αναμένεται να διατεθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους, για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη δημιουργία του «μαξιλαριού» ρευστότητας που σχεδιάζει η κυβέρνηση.
 
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 27ης Μαρτίου που δημοσιεύτηκε, ο ESM αναμένεται να προτείνει την εκταμίευση της τέταρτης δόσης του τρίτου προγράμματος της Ελλάδας, ως απόρροια της ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο.
 
Συγκεκριμένα, από τα 6,7 δισ., τα 3,3 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους, το 1,5 δισ. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και το 1,9 δισ. για «μαξιλάρι» ρευστότητας.
 
Η πρώτη υποδόση ύψους 5,7 δισ. αναμένεται να φτάσει στα ελληνικά ταμεία πριν από τις 15 Απριλίου. Το υπόλοιπο 1 δισ. της τέταρτης δόσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και μπορεί να εκταμιευθεί, σε μία ή περισσότερες περαιτέρω εκταμιεύσεις, από την 1η Μαΐου 2018 και έπειτα.
 
Όπως σημειώνεται, ειδικά οι εκταμιεύσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξαρτώνται από την «ικανοποιητική απόδοση» της Ελλάδας στη μείωση του αποθέματος ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα ήδη εκταμιευθέντα κεφάλαια.
 
Υπενθυμίζεται πως το διοικητικό συμβούλιο των διοικητών ενέκρινε το συμπληρωματικό μνημόνιο με την Ελλάδα στις 22 Μαρτίου και η Κομιισόν το υπέγραψε την ίδια μέρα εξ’ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).