Η έκθεση του ΔΝΤ υπογραμμίζει ότι παρά τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, που έχει προκύψει από τις μνημονιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, για να μην υπάρξει κάμψη στη δυναμική που έχει διαμορφωθεί, θα πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να τηρεί πιστά τις εντολές των δανειστών.

Αναφέρεται πως «η περιορισμένη ευελιξία στην αγορά εργασίας και οι αυξήσεις στους μισθούς, που απειλούν να ανατρέψουν τα κέρδη στην ανταγωνιστικότητα και να αποδυναμώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης» και τονίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει τις πρόσφατες αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής ατζέντας.

Παράλληλα, θα πρέπει να στοχεύει σε χαμηλότερους άμεσους φόρους, υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις και καλύτερα στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες, όπως επίσης και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Το Ταμείο θεωρεί επιβεβλημένο να υπάρξει νέα μείωση του αφορολόγητου (κάτι που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και δανειστές για την 1η Ιανουαρίου 2020).

Νέες υποδείξεις για κόκκινα δάνεια και δικαστικές αποφάσεις

Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, το Ταμείο αναφέρει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο και η ποιότητα των εξυπηρετούμενων δανείων αβέβαιη.  Υπογραμμίζουν ότι «οι όποιες καθυστερήσεις στην εξυγίανση των τραπεζών θα μπορούσαν να τις καταστήσουν ακόμη πιο ευάλωτες και να πυροδοτήσουν έναν φαύλο κύκλο κάμψης της εμπιστοσύνης, προβλημάτων ρευστότητας και εξάντλησης των κεφαλαίων». Θεωρούν ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας αποτελεί «δημοσιονομικό κίνδυνο», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ταχύτατη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ώστε να διασφαλιστεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Χαρακτηρίζουν «δημοσιονομική απειλή» τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά, επισημαίνοντας πως μπορούν να επηρεάσουν και άλλες μνημονιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα.

«Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός κύματος περιπτώσεων που αμφισβητούν τις μεταρρυθμίσεις που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Αν οι μελλοντικές δικαστικές αποφάσεις επεκταθούν και σε άλλες μεταρρυθμίσεις στις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν τα ίδια επιχειρήματα, οι εφάπαξ δαπάνες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές».

Αναλυτικά η έκθεση του ΔΝΤ: