Δεν φεύγουν και ακριβώς. Πολύ φασαρία αλλά απόκρυψη της ουσίας, προσάπτει ο Πίλτζερ στις διακηρύξεις περί αποχώρησης (http://bit.ly/bTRaeF)