Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους εφαρμόζοντας σε βάρους τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων.

Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, οι τρεις επιλογές των φορολογούμενων από 1η Ιουλίου είναι οι εξής:

  • Να εξοφλούν εγκαίρως, πριν λήξουν, όλες τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο.
  • Να ρυθμίζουν τις οφειλές αυτές με την «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ πριν τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των νέων οφειλών.
  • Να εξοφλούν εφάπαξ τα ποσά των νέων οφειλών το αργότερο σε 15 ημέρες από τη στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα

Δηλαδή η μόνη εναλλακτική διέξοδος που έχουν πλέον όσοι οφειλέτες είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση των 100 δόσεων είναι να εντάξουν τη νέα; οφειλή προς το Δημόσιο, πριν αυτή γίνει ληξιπρόθεσμη έστω και αν εν μέρει, στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (νόμος 4174/2013) η οποία προβλέπει την δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για έκτακτο φόρο.

Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται, όμως οι οφειλέτες θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες ΔΟΥ προσκομίζοντας ορισμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση»