Την κατάργηση τουλάχιστον 100.000 θέσεων εργασίας προτείνει στην Ελλάδα ο νέος Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, ο οποίος χαρακτηρίζει τη χώρα του παράδειγμα για την Ελλάδα