Τα «πλεονεκτήματα» που δεν εκματαλεύεται η Ελλάδα σε σχέση με το χρέος και το παράδειγμα της Iσλανδίας (Sofokleous 10: http://bit.ly/9vnn7O)