Η υπόθεση έχει ρίζες στο 1992 όταν η εταιρία «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» κατηγορήθηκε από το Ζ’ τελωνείο ότι διέθεσε με την μέθοδο των εικονικών εφοδιασμών επαγγελματικών –τουριστικών και αλιευτικών σκαφών πετρέλεαιο κίνησης.

Παρόλο που η εταιρία τέθηκε υπό εκκαθάριση το 1995 η ΔΟΥ Πειραιά εξέδωσε πράξεις επιβολής προστίμων το 2005 αλλά παρά την καθυστέρηση του ελληνικού δημοσίου το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για το μεγαλύτερο μέρος των χρεών. Η ίδια ποινή με τον Δημήτρη Μελισσανίδη αποδόθηκε και στον Ιωάννη Καρρά, Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρίας και εκκαθαριστή της.

Πηγή: Παραπολιτικά