Μετά την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως κατά των Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Ράικου, για διερεύνηση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά την εκκαθάριση του τιμήματος που περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε μέλη της προηγούμενης διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ.
 
Η δίωξη αφορά την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης σε βάρος του Δημοσίου αντικειμένου μεγάλης αξίας, το οποίο έχουν εμπιστευτεί στο υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, κατά συναυτουργία, εκ της οποίας η συνολική ζημία που προξενήθηκε στο δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 150.000 ευρώ.
 
Συγκεκριμένα, από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν απέδωσε στο ελληνικό δημόσιο τους τόκους που πιστώθηκαν στον λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι ανέρχονται σε 480.000 ευρώ και τους οποίους παρακράτησε. Το συνολικό τίμημα από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emma Delta ανήλθε στα 622.000.000 ευρώ. Το ποσό που πιστώθηκε στον λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ στην Εθνική Τράπεζα ανήλθε στα 612.819.500 ευρώ αφού έγιναν οι παρακρατήσεις από τη χρηματιστηριακή εταιρεία ως εξόφληση των εξόδων και των προμηθειών της.
 
Η διενέργεια της έρευνας έχει ανατεθεί πλέον στον ανακριτή κατά της Διαφθοράς, Κώστα Σαργιώτη ο οποίος ερευνά και την κύρια υπόθεση κατά του ΤΑΙΠΕΔ που αφορά στην μεταβίβαση των 28 ακινήτων του Δημοσίου από την οποία το κράτος φέρεται να ζημιώθηκε κατά 580 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς θα συνεχίσει την προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απιστίας. 


«Ανυπόστατες οι κατηγορίες» απαντάει το ΤΑΙΠΕΔ

Αργότερα το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση, συμρφωνα με την οποία το Ταμείο, ως οφείλει, αποδίδει το τίμημα από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που έχει περιέλθει στην κυριότητά του πάντα εντός 10 ημερών. Στο μεσοδιάστημα τα ποσά έχουν κάποια απόδοση κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ. Την απόδοση αυτή (τόκους) λέει ο εισαγγελέας ότι έπρεπε να αποδοθεί μαζί με το τίμημα.

Ωστόσο ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ κατατάσσει τους τόκους στα έσοδα του
Ταμείου, απαιτούμενα για την λειτουργία του. Πάντως, από το 2015 με απόφαση της διοίκησης του Ταμείου, αποδίδονται και οι τόκοι.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, όπου παραπέμπουν οι ίδιες πηγές, στο άρθρο 2 παρ. 17 και 18 του Ν. 3986/2011 προβλέπεται,

17. Έσοδα του Ταμείου είναι:

α) Το τίμημα από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό.
β) Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων του.
γ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες του και τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων που συνάπτει το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 5.
δ) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

18. Τα έσοδα του Ταμείου διατίθενται για:

α) Την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.
β) Την αποπληρωμή τυχόν χρεών του.
γ) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων.
δ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού του.
παρ. 14

14. Το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την είσπραξη του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) με την ονομασία «Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωμές για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους», αφού αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι διοικητικές δαπάνες του Ταμείου για την αξιοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.