Φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί με… άψογα αντανακλαστικά: Επειδή θα ήταν αδύνατο ο κύριος Καμπύλης να προλάβει να πάρει πτυχίο (ούτε καν από ανοικτό πανεπιστήμιο), τροποποιήθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών του ραδιοσταθμού του Δήμου Αθηναίων πέρυσι τον Σεπτέμβριο προκειμένου να μην είναι, πλέον, απαραίτητη προϋπόθεση η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ωστόσο η απόφαση της Διεύθυνση Διοίκησης είναι κόλαφος για τον Τάκη Καμπύλη αφού θεωρεί άσχετη την τροποποίηση και διατάζει την ακύρωση της πρόσληψης, ζητώντας μάλιστα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν κι εφόσον ο Τάκης Καμπύλης βρίσκεται, κατά τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, παράνομα στη θέση του, τίθεται δύο ερωτήματα:
1) Θα πρέπει ο Τάκης Καμπύλης να επιστρέψει τις αποζημιώσεις που έχει λάβει έως τώρα;
2) Οι αποφάσεις που έχει πάρει σε αυτή την περίοδο θα αμφισβητηθούν;

Η απόφαση που δημοσιεύουμε σήμερα σε συνεργασία και με το e-tetRadio φέρει ημερομηνία Οκτωβρίου του 2012 και πρωτοκόλληση την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Γεγονός που δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτηματικά. Γιατί η απόφαση αυτή δεν έγινε γνωστή; Ποιές είναι οι ενέργειες στις οποίες προχώρησε στη συνέχεια η ΔΕΡΑ; Τι έγινε με τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της παράνομης θητείας του Τάκη Καμπύλη; 

Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας