«Για την ευνοϊκή χρηματοδότηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, άλλωστε το σύνολο των δανείων που έχουν καταγγελθεί, είχε χορηγηθεί από την κρατική ΑΤΕ. Συνολικά επρόκειτο για δανεισμό χωρίς εγγυήσεις, με πολλαπλή εκχώρηση της κρατικής χρηματοδότησης και για διάρκεια που ξεπερνούσε την συνήθη κοινοβουλευτική περίοδο. Τυχών ποινικές ευθύνες πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές», υπογραμμίζει το ΚΚΕ στο πόρισμα του για τα δάνεια των κομμάτων.

Ευνοϊκή μεταχείριση των ΜΜΕ από τις τράπεζες

Ως προς τα τα ΜΜΕ το ΚΚΕ κάνει λόγο για «ευνοϊκή μεταχείριση» από τις τράπεζες, καθώς για τα ΜΜΕ «το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ανέρχεται στα 1,27 δισ. ευρώ, από τα οποία πάνω από 400 εκατ. ευρώ έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, ενώ πάνω από 280 εκατ. ευρώ δεν έχουν καμία διασφάλιση». «Την ευνοϊκή μεταχείρισή τους επισημαίνει και η ΤτΕ όταν διαπιστώνει ότι εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικών πηγών αποπληρωμής και χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει δέσμευση των μετόχων», προστίθεται στο πόρισμα.

Για τα δάνεια των κομμάτων το ΚΚΕ αναφέρει ότι είναι 418 εκατ. ευρώ περίπου: ΕΤΕ: 33,6 εκατ. ευρώ, Πειραιώς (συμπεριλαμβανομένης της ΑΤΕ): 359 εκατ. ευρώ, Eurobank: 13 εκατ. ευρώ και Alpha Bank: 12,2 εκ. ευρώ.

Η ΝΔ οφείλει 210 εκατ. ευρώ [από τα οποία τα 196 εκ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς (ΑΤΕ), η οποία το έχει καταγγείλει].
Το ΠΑΣΟΚ οφείλει 190 εκατ. ευρώ [από τα οποία 158 εκ. ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς (ΑΤΕ), που επίσης έχουν καταγγελθεί].
Ο ΣΥΡΙΖΑ 8 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ, το οποίο εξυπηρετείται.
Το ΚΚΕ 8,3 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ και Attica Bank, τα οποία εξυπηρετούνται.

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι «μας καλύπτει η βασική εκτίμηση του πορίσματος της πλειοψηφίας όπου αναφέρεται ότι τα δάνεια που έχει συνάψει το ΚΚΕ με την ΕΤΕ και την Τράπεζα Αττικής είναι εξυπηρετούμενα και έχουν δοθεί με εγγύηση την κρατική επιχορήγηση και με εμπράγματη ασφάλεια ακινήτων».

Αναφερόμενο στο πόρισμα Καλούδη, που επισημαίνει ότι θα πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά στελεχών τραπεζών και οικονομικών υπευθύνων (εκπροσώπων) πολιτικών κομμάτων, μεταξύ αυτών και του οικονομικού υπευθύνου του ΚΚΕ, το πόρισμα εκτιμά ότι «είναι εντελώς ουσιαστικά αβάσιμη» η επισήμανση Καλούδη, καθώς:

– η οφειλή είναι 7.072.656 ευρώ,
– «έχει εκχωρηθεί νομότυπα αποκλειστικά και μόνο προς την Εθνική Τράπεζα, το σύνολο της ετήσιας τακτικής κρατικής επιχορήγησής του, των ετών 2011 έως 2018».
– η ΤτΕ εκτιμά ότι διασφαλίζεται η «ομαλή αποπληρωμή των δανειοδοτήσεων».