Είναι ένα δείγμα τού πώς σκέπτεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αρμόδιος υφυπουργός της οποίας είναι ο κ. Γ. Μαυραγάνης, πρώην συνεταίρος και υψηλόβαθμο στέλεχος της ελεγκτικής εταιρείας KPMG, η οποία έχει πελάτες μεγάλες κυρίως εταιρείες που διοικούνται από εύπορους Έλληνες.

Η κουβέντα περί της φορολόγησης των εύπορων Ελλήνων συνεχίζεται (είχε γράψει σχετικά το TPP), αν και έχει πλέον πάρει λάθος δρόμο λόγω της υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, διότι δεν φορολογείται το εισόδημα αλλά η κατοχή.

Ωστόσο, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ότι ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής που επιβάλλει η χώρα επί του εισοδήματος δεν είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Με άλλα λόγια, το ελληνικό δημόσιο υπερφορολογεί περιουσιακά στοιχεία που δεν παράγουν εισόδημα αλλά δεν φορολογεί ιδιαιτέρως το ίδιο το εισόδημα. Μάλιστα, όπως είναι γνωστό, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα του 2013 είναι 42%, δηλαδή μειωμένος έναντι του 45% που ίσχυσε για τα εισοδήματα του 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα για τα εισοδήματα του 2013 είναι 46% (συνυπολογίζει και την έκτακτη εισφορά αλλληλεγγύης 1-4%, η οποία στο ανώτατο όριο 4% εφαρμόζεται για ποσά άνω των 100.000 ευρώ). Μάλιστα είναι μειωμένος έναντι του 49% των προηγούμενων τριών ετών 2010, 2011 και 2012!

Ο συγκεκριμένος ανώτατος συντελεστής είναι μικρότερος από τον ανώτατο της Σουηδίας (56,6%), της Δανίας (55,6%), του Βελγίου (53,7%), της Πορτογαλίας (53%), της Ισπανίας (52%), της Ολλανδίας (52%), της Φινλανδίας (51,1%), της Γαλλίας (50,2%), της Αυστρίας (50%), της Σλοβενίας (50%), ακόμα και της Γερμανίας (47,5%) ή της Ιταλίας (47,3%).

Επίσης ο ανώτατος συντελεστής στην Ελλάδα εάν εξαιρέσουμε την έκτακτη εισφορά είναι 42% δηλαδή μικρότερος από τον μέσο ανώτατο συντελεστή της Ευρωζώνης των 17 χωρών, που είναι 44,5%.