Σύμφωνα με στοιχεία από τη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΠΟΥ όπου παρακολουθείται ο τρόπος με τον οποίο τα εθνικά συστήματα υγείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ανταποκρίνονται στην πανδημία του ιού, η Ελλάδα έρχεται προτελευταία ανάμεσα σε 24 χώρες ως προς το έκτακτο χρηματικό ποσό που έχει δαπανήσει για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, τα στοιχειά της οποίας προκύπτουν βάση των οικονομικών δεδομένων του 2017 αλλά και στοιχεία για τον πληθυσμό που έχει στη διάθεση του ο ΟΗΕ για το 2020, η Ελλάδα έχει δαπανήσει μέχρι στιγμής μόλις 15 δολάρια ανά άτομο, την ώρα που η Λιθουανία που έρχεται πρώτη, έχει ξοδέψει 386 δολάρια ανά άτομο. Όπως διευκρινίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, στην Ελλάδα οι πρόσθετες δαπάνες που διατίθενται για την υγεία προέρχονται κυρίως από δωρεές ιδιωτών.

Σε σύγκριση με τις τυπικές κρατικές δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη βάση των στοιχείων του 2017, οι επιπλέον δαπάνες  στην Ελλάδα για την υγεία για την αντιμετώπιση του ιού  ανέρχονται στο 1,1% σε σχέση  με τις τυπικές κρατικές δαπάνες.