Συγκεκριμένα, υπήρξαν έξι προσφυγές που αιτούνταν ακύρωση της συμφωνίας της ελληνικής κυβέρνησης για την παραχώρηση 14 ελληνικών αεροδρομίων. Οι αιτήσεις έγιναν από κοινού, δύο από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) και τέσσερις από τα Χανιά (δήμος και φορείς) και την Κέρκυρα (δήμος, περιφέρεια, δικηγορικός σύλλογος κλπ).

Η ΟΣΥΠΑ, τονίζει ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές επιταγές καθώς απαγορεύεται η παραχώρηση και η εκμετάλλευση των κρατικών αεροδρομίων σε ιδιώτες, διότι έτσι στερεί το κράτος μέρος του εδάφους επί του οποίου ασκεί εξουσία.