Ο επιχειρηματίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για τα αδικήματα της παθητικής και ενεργητικής δωροδοκίας καθώς και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, σχετικά με τις μίζες που κατά το κατηγορητήριο διακινήθηκαν για το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ιπτάμενων ραντάρ.