Με τα καινούργια δεδομένα, πρόσβαση στις καινούργιες θεραπείες θα αποκτήσουν ασθενείς που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
 

  • Όλοι οι ασθενείς με ηπατίτιδα C και βαθμό ηπατικής ίνωσης ³7 (αποτέλεσμα ελαστογραφίας F2). Εξαίρεση από το παραπάνω περιορισμό με διεύρυνση κριτηρίων της θεραπείας σε όλα τα στάδια ίνωσης θα αποτελέσουν οι παρακάτω ομάδες ασθενών: Ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια (θαλασσαιμία, Δρεπανοκυτταρική νόσος). Ασθενείς με συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
  • Ασθενείς τελικού σταδίου νεφρική νόσο (GFR< 30 ή Αιμοκάθαρση). Ασθενείς με HCV/HIV συνλοίμωξη.Ασθενείς στη λίστα μεταμόσχευσης. Μεταμοσχευμένοι ασθενείς (μυελού, συμπαγή όργανα). Ασθενείς με νοσήματα που θεωρούνται εξωηπατικές εκδηλώσεις της ηπατίτιδας C (όχι θυρεοειδίτιδα Hashimoto). Μεικτή κρυσοσφαιριναιμία με συμπτώματα κρυοσφαριναιμικής αγγειίτιδας. Μη Hodgkin Λέμφωμα. 'Ανοση Θρομβοκυτταροπενία (ITP).'Ανοση αιμολυτική αναιμία.Ασθενείς με βαριά αυτοάνοσα ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα που έχουν αντέδειξη στη χορήγηση Ιντρεφερόνης.

 
O Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» από το 2014 που δόθηκε η ευρωπαϊκή έγκριση κυκλοφορίας των καινοτόμων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, άσκησε πίεση για την υλοποίηση μιας βιώσιμης συμφωνίας για το σύστημα υγείας, η οποία παράλληλα θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη πρόσβαση στην θεραπεία όλων όσων ζουν με ηπατίτιδα C.
 
«Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών μας. Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε πώς και η χώρα μας έχει την δυνατότητα μέσω της διαπραγμάτευσης να ακολουθήσει τα επιτυχημένα παραδείγματα των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών. Παρόλα αυτά πρέπει να τονίσουμε πώς η διεύρυνση των κριτηρίων πρόσβασης επουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της λύση στο πρόβλημα. Χρειάζεται ως χώρα να εναρμονιστούμε πλήρως με την στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το 2030», αναφέρει ο «Προμηθέας» σε ανακοίνωση του.
 
Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε να διαγνωσθεί το 80% όλων όσων ζουν με την ασθένεια και μέχρι στιγμής δεν το γνωρίζουν.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια πρόσβασης στις καινούργιες θεραπείες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο: +302110122102 ή μέσω email στο [email protected]