Σύμφωνα με τη ΔΤ, οι στρατονομικές υπηρεσίες και των τριών κλάδων θα ενοποιηθούν.

Η κατάργηση θα γίνει άμεσα, με σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, δίνοντας τέλος στη σημερινή αναχρονιστική νομοθεσία που ανάγεται από το «μακρινό» 1951.

 
Το νέο σώμα θα έχει ευρείες αρμοδιότητες, αντιμετωπίζοντας και ζητήματα διαφθοράς.