Στην προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο επιχειρηματίας τονίζει ότι η υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία αυξάνεται ο ΦΠΑ από την 1η Οκτωβρίου σε Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σκιάθο, είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών, καθώς ο φόρος δεν μπορεί να βαρύνει ορισμένο μόνο κύκλο προσώπων και να πλήττει ορισμένη μόνο κατηγορία φορολογουμένων.
 
Παράλληλα, υποστηρίζει ότι παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι κάτοικοι των έξι αυτών νησιών βαρύνονται με αυξημένο ΦΠΑ σε σχέση με τους κατοίκους των άλλων νησιών του Αιγαίου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.
 
Όπως επισημαίνει ο επιχειρηματίας, παραβιάζονται και άλλες διατάξεις του Συντάγματος, όπως είναι τα άρθρα 43 και 78, ενώ παραβιάζεται και η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ που καθορίζει κοινό σύστημα ΦΠΑ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.