Συγκεκριμένα, προσλήφθηκαν (για την τρέχουσα σχολική περίοδο) 136 δάσκαλοι και 135 νηπιαγωγοί. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών  που προσλήφθηκαν είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου: www.minedu.gov.gr .